Araç Sigortası ve Trafik Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Araç sigortası ve trafik sigortasının önemi, kapsamı ve detayları hakkında bilgi edinin. Güvenli sürüş için gerekli bilgiler burada.

Araç Sigortası Nedir?

Araç sigortası, araç sahiplerinin karşılaşabileceği muhtemel kazalar, hırsızlık gibi olaylar ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar sonucu mali yükümlülüklerini karşılamak amacıyla yapılan bir güvence sistemi olarak tanımlanabilir. Araç sahipleri için her ne kadar zorunlu olmasa da, meydana gelebilecek beklenmedik durumlar karşısında finansal güvenlik sağlar ve çoğu zaman araç sahiplerinin maddi kayıplarla karşılaşmalarının önüne geçer.

Araç Sigortası ve Trafik Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Öte yandan, trafik sigortası, aracın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verebileceği zararları teminat altına alan ve ülkemizde her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası kapsamında aracın neden olduğu kazalarda karşı tarafın aracına, sağlığına ya da malına gelebilecek zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Böylece, araç sahiplerinin potansiyel trafik kazaları sonucunda muhatap olabileceği büyük maliyetlerin önüne geçilmiş olunur.

Trafik Sigortası Ne Kapsar?

Trafik sigortası, her araç sahibinin yasal olarak yaptırmak zorunda olduğu, karayolları trafik kanununa bağlı bir sigorta türüdür. Bu sigorta, poliçe sahibinin kontrolünde gerçekleşecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları teminat altına alır. Yani, bir başka deyişle, trafik sigortası kapsamındaki teminatlar; sigortalının kullanımındaki motorlu aracın, bir kaza sebebiyle başka insanlara veya mallarına vereceği zararları karşılamak üzere düzenlenmiştir.

Trafik sigortası teminatları esas itibariyle maddi hasarlar, bedensel yaralanmalar ve bu gibi durumlardan doğabilecek sağlık giderleri ile sınırlıdır. Ancak, poliçede belirtilen limitler dâhilinde, kazazedelere hemen müdahale edilmesini sağlayacak yasal sorumlulukları kapsar ve sigortalı tarafından karşılanması gereken maddi külfetleri belirli bir ölçüde hafifletmeyi amaçlar. Bununla beraber, aracın sigortalıya ait olup olmaması, sigortanın kapsamını etkilemez; araç kullanılırken gerçekleşen her türlü zarar bu sigorta tarafından karşılanır.

Araç Sigortası ve Trafik Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir